Genel Kurul İlanı

Demet Sanat Mimar Cevat Ülger Anadolu Sanatları Derneği Olağan 2. Genel Kurulu Hobyar Mah. Hocahanı Sok. Diri Han No: 18/911 Fatih/İstanbul Adresinde Bulunan Dernek Merkezinde 28 Şubat 2017 Salı Saat 09:00'da Yapılacaktır.

GÜNDEM

1. Yoklama

2. Açılış

3. Divan Seçimi

4. Yönetim ve Denetim Organlarının Oluşturulması

5. Yönetim ve Denetim Kurulları Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi

6. Dilek ve Temenniler

7. Kapanış

Demet Sanat Mimar Cevat Ülger Anadolu Sanatları Derneği

“DEMET SANAT Mimar Cevat Ülger Anadolu Sanatları Derneği”nin KURULUŞ GAYESİ

“Sanatlarda birçok hareket noktaları olmakla beraber, asıl çıkışın ve hâkimiyetin «estetik» olduğu besbellidir. Ve sanatların, güzelliğin ve estetiğin özü, acaba şiir midir? Resim, renk ve biçimlerin; heykel, madde ile biçimin; mimarî, mekânların şiiri... Ve hatta şiir, kelimelerin, şiirin şiiri mi? Bu mevzular alabildiğine açık... Biz de ne söylesek, hangisini kabul etsek olacaktır. Ve herhalde yukarıda şüpheli bıraktığımız cümle, hakikate çok yakındır. Sanat, muhtelif malzeme ile yapılan biçimlerin şiiri olabilir.”

“Resimde müziğin, mimarlıkta şiirin, heykelde mimarlığın bütün şiir gücüyle yaşaması... “

“DEMET SANAT Mimar Cevat Ülger Anadolu Sanatları Derneği”nin Kuruluş Gayesi; Anadolu'nun, Türk ve İslâm tarihi coğrafyasının ananevî mimarisi esas olmak üzere yerleşim alanlarının, tabii alanların, taşınır - taşınmaz, müspet - mücerret kültür varlıklarının tarihî, ilmî, sanatla alâkalı, sosyal ve ekonomik değerlerinin tetkik edilmesi, muhafazası, yaşatılarak geliştirilmesi, kaybolmaya yüz tutmuş olan sanat türlerine tekrar hayatiyet kazandırılarak günümüz modern sanatları içerisinde layık olduğu yere nispet edilmesi ve gelecek kuşaklara iletilmesidir.